Language:  

Rekordy stacji w poszczególnych miesiącach:

Zapis rozpoczął się 13 wrzesie 2015. Oto skrajne wartości od tamtego czasu.

Temperatura i wilgotność
Najwyższa temperatura 42,2 °C at 8h37 on 21 Czerwiec 2018
Najniższa temperatura -40,0 °C at 16h15 on 29 Grudzień 2017
Maksymalny punkt rosy 26,3 °C at 6h50 on 29 Czerwiec 2017
Minimalny punkt rosy -76,4 °C at 16h15 on 29 Grudzień 2017
Najwyższa pozorna temperatura 41,4 °C at 8h26 on 17 Czerwiec 2018
Najniższa pozorna temperatura -114,1 °C at 13h31 on 24 Listopad 2018
Najniższy Wind Chill -55,1 °C at 12h08 on 30 Grudzień 2017
Najwyższy Heat Index 42,4 °C at 7h51 on 29 Czerwiec 2017
Najniższe maksimum 20,2 °C at 5h24 on 3 Sierpień 2017
Najwyższe minimum -40,0 °C at 0h00 on 30 Grudzień 2017
Najwyższa wilgotność 99 °C at 5h34 on 22 Wrzesień 2015
Najniższa wilgotność 1 °C at 16h15 on 29 Grudzień 2017
Najwyższa dobowa amplituda 48,3 °C On 29 Grudzień 2017
Najniższa dobowa amplituda 0,0 °C On 16 Lipiec 2016
Opady
Maksymalne natężenie opadu 208,2 mm at 21h10 on 23 Luty 2018
Największy godzinowy opad 77,1 mm at 21h55 on 24 Październik 2018
Największy dobowy opad 29677,0 mm On 24 Październik 2018
Największy miesięczny opad 47532,0 mm at 0h00 on 29 Październik 2018
Najdłuższy okres bez opadu 21 Dzień to 11 Październik 2015
Najdłuższy okres z opadami 12 Dzień to 9 Sierpień 2016
Wiatr
Najmocniejszy poryw 80 km/h at 0h44 on 26 Kwiecień 2019
Najwyższa prędkośœć (œśrednia 10-minutowa) 171 km/h at 11h14 on 24 Listopad 2018
Najwyższy dobowy przebieg wiatru 2492,1 km On 24 Listopad 2018
Ciśnienie (npm)
Najniższe ciœśnienie 972,8 mb at 5h49 on 13 Styczeń 2017
Najwyższe ciœśnienie 1061,2 mb at 8h02 on 23 Luty 2019

Aktualizacja : 2019-05-17 21:46:01
przez Cumulus 1.9.4 (1099)